portalfester.com

portalfester.com

30 Octubre 2020
Actes festers > Missa de Difunts >

Missa de Difunts

Dijous, 26 d'abril

20:30 hores. A l'església del Sant Patró, Missa en sufragi dels associats difunts.